Υπολογισμός Καθαρού και Μικτού Μισθού 2024

Το πιο απλό εργαλείο υπολογισμού καθαρού και μικτού μισθού, φτιαγμένο από μία έμπειρη ομάδα λογιστών, ώστε να μπορείτε να υπολογίσετε τα μικτά και τα καθαρά σας ευκολά και γρήγορα.

Υπολογίστε εύκολα και γρήγορα το καθαρό ή το μικτό μισθό μισθωτών μετά από τις κρατήσεις ΙΚΑ και εφορίας.

Συμπληρώστε μόνο τα καθαρά ή τα μικτά σας και το πρόγραμμα θα υπολογίσει τα υπόλοιπα ποσά αυτόματα.

Ετήσιοι Μισθοί
Αριθμός Τέκνων
0
Επιστροφή στην Ελλάδα
Ανά Έτος
Ανά Μήνα
Μικτός Μισθός
(-) Εισφορές ΙΚΑ
(-) Φόρος Μισθωτών
(=) Καθαρός Μισθός
Aναγωγή σε 12μηνη βάση
Εργοδοτικό Κόστος

Μικτός & Καθαρός Μισθός

Ο μικτός μισθός είναι το ποσό που αμοίβεται ένας εργαζόμενος σε ένα μήνα.Από τον μικτό μισθό αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών και το ποσό που απομένει είναι ο καθαρός μισθός. Μπορείτε να δείτε την φορολογική κλίμακα μισθωτών εδώ και σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές εδώ.

Εργοδοτικό Κόστος

To συνολικό εργοδοτικό κόστος είναι το άθροισμα των μικτών αποδοχών του εργαζομένου και των εργοδοτικών εισφορών κάθε μήνα. Επιπλέον για κάθε ημερολογιακό ετός στο συνολικό κόστος προστίθεται το δώρο πάσχα, χριστουγγένων, οι αποδοχές άδειας και η αποζημίωση της άδειας αν προκύπτει.

Aναγωγή σε 12μηνη βάση

Με την αναγωγή σε 12μηνη βάση επιμερίζονται οι 14 μισθοί στους 12 μήνες του έτους.

Επιστροφή στην Ελλάδα - Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας

Παρέχεται από την Ελληνική νομοθεσία η δυνατότητα απαλλαγής φόρου για το 50% του εισοδήματος για 7 έτη, ως κίνητρο για όσα φυσικά πρόσωπα είχαν φύγει στο εξωτερικό και επιστρέφουν για να εργαστούν με έδρα την Ελλάδα.

Για να φορολογηθεί κάποιος με αυτές τις διατάξεις, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.
  • Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο υπάρχει σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας σε επίπεδο φορολογίας με την Ελλάδα.
  • Να παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασίας σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα.
  • Να δηλώσει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα για τουλάχιστον μια διετία.

Αυτή η σελίδα σχεδιάστηκε ως εργαλείο πληροφόρησης και δεν αποτελεί συμβουλή. Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και τα αποτελέσματα ενδέχεται να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις.Εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο επικοινωνήστε μαζί μας.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες από τυχόν αποφάσεις ή ενέργειες που λαμβάνονται σε εξάρτηση ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρέχονται από αυτό εργαλείο.Δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.